سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/معرفی بندر/مشخصات اسکله های بندر نکا
مشخصات ا سکله های بندر نکاء
  مشخصات اسکله های بندر نکاء
      اسکله های پایانه (در سمت شرق بندر ) :
3 پست اسکله کاربری  نفتی – پایه بتونی – طول 150 متر – آبخور مجاز 4.5 متر
 
     
   
     
      اسکله های صدرا ( در سمت غرب بندر ) :
اسکله یک دولفین کاربری نفتی – طول 150 متر – آبخور مجاز 4.20 متر
اسکله دو دولفین کاربری باری و نفتی – طول 150 متر – آبخور مجاز 3.80 متر
 
     
   
 
  مشخصات فنی ا سکله ها    
   
     
  مشخصات فنی موج شکن، حوضچه و لنگرگاه