جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
 

اخبار

گزارش تصویری مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی در پایانه نفتی بندر نکا

گزارش تصویری مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی در پایانه نفتی بندر نکا

   مانور مقابله با آلودگی نفتی5

  مانور مقابله با آلودگی نفتی2

  مانور مقابله با آلودگی نفتی3

 مانور مقابله با آلودگی نفتی6

 مانور مقابله با آلودگی نفتی

 مانور مقابله با آلودگی نفتی7

 مانور مقابله با آلودگی نفتی9

 مانور مقابله با آلودگی نفتی1

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۴
روابط عمومی بندر امیر آباد |
تعداد بازدید : ۱,۵۱۶