سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
اطلاعات مربوط به ایستگاه مخابرات دریایی بندر نکا
 مشخصات ایستگاه ساحلی
شماره تلفن:  5222282-0152
شماره نمابر :  5522675-0152

  معرفی ایستگاه ارتباط دریایی1

 

کانالهای مورد استفاده : VHF

معرفی ایستگاه ارتباط دریایی2

 

کانالهای DSC(کیلو هرتز)

معرفی ایستگاه ارتباط دریایی3

 
شرح خدمات
دریافت پیام اضطرار ازشناورهای مضطر برروی سیستم های VHF-DSC و اعلام آن به مراکز ذیربط ( در صورتی که شناور در منطقه تحت پوشش باشد)جهت اعزام واحدهای تجسس ونجات به منطقه.
ارائه خدمات MEDICAL ADVICE به شناورهای متقاضی دراسکله ،لنگرگاه ومنطقه A1.
اعلام وضعیت جوی به شناورهای متقاضی برروی کانال  69 و 18به زبانهای فارسی وانگلیسی.
ارائه سرویسهای رادیوتلفنی در باند VHF کانالهای 18و 19 و 20 جهت برقراری ارتباطات پرسنل کشتی بامقصد مورد نظروبالعکس.
دریافت اطلاعات ورود (ETA) ازکشتی بوسیله فکس یا ایمیل و ارسال آن به شرکتهای کشتیرانی وکنترل ترافیک (VTS).