سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امور دریایی/کنترل و بازرسی/دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیها